0232 422 22 65

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitim, mekân ve zamandan tamamen bağımsız, öğrenci ve öğretmeni eğitim kurumuna gelme zorunluluğunda bırakmayan mevcut bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla video konferans teknolojisi üzerinde yapılan yenilikçi bir eğitim sistemidir. UELMS ile öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının doğru biçimde karşılanması adına Uzaktan Eğitim sürecini yeni nesil için ilgi çekici hale getirdi.

Eğitime internet bağlantınızın olduğu her yerden katılma fırsatı sunan uzaktan eğitim; canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak derslerin işlendiği sanal bir platformdur.

İnteraktif Eğitim

Uzaktan eğitimde eğitmenler, özel olarak tasarlanmış öğretim üniteleri ve çeşitlerini, sınıf içi etkinlik ve iletişim sınırlılığının bir adım ötesine geçirerek öğrencileriyle paylaşırlar. öğrenciyi merkeze alan uzaktan eğitim modelinde en önemli unsurlardan biri, öğrencinin öğrenme biçimine kendisinin karar verebilmesidir. uelms ile oluşturulan sistemin temel noktaları aktif öğrenme, tekrar ve pekiştirme süreçleri, değerlendirme üzerine kuruludur.

Kısaca eğitim süreklilik isteyen bir gelişim ve değişim sürecidir. özellikle bilginin değişim hızının büyük bir ivme kazandığı dikkate alındığında uzaktan eğitime neden gereksinim duyulduğu daha belirgin bir biçimde ortaya çıkacaktır. uelms ile öğrencileriniz özgürce eğitim almalarının avantajlarından faydalanabilmeleri için sizleri de aramıza bekliyoruz.

Uzaktan Eğitimin Avantajları Nelerdir?

 

Why to choose us

Öğrenciler eğitim süreci boyunca derste aktif rol oynar. Canlı ve eş zamanlı olarak aklına takılan soruları öğretmene sorabilirler. Öğrenciler öğretmenini görüp duyabilecek, öğretmenlerde (verdikleri izin dâhilinde) öğrencileri görebilecek, duyabilecek ve öğrencilerle konuşabilecek. Bilgi teknolojilerinin tüm olanaklarını kullanan uzaktan eğitim, öğrencilerin sadece öğretmenleriyle değil, birbirleri arasında dersler hakkında etkileşime geçmelerine olanak sağlar. Yüz yüze eğitimlerde söz isteyerek soru sormaktan ya da görüş belirtmekten kaçınan bireylere, kendilerini ifade edebilecekleri çeşitli iletişim seçenekleri sunar.

Öğrenciler eğitim boyunca sanal sınıflarda verilen gerçek zamanlı derslere katılarak öğrenmekte, konu tekrar videolarıyla öğrendiğini pekiştirerek uzun süreli hafızaya depolamaktadır. Böylece kaçırdığı veya anlayamadığı konuların telafisini yapmış olur. Öğrencinin öğretim ortamı ve içeriğine 7 gün 24 saat ulaşım olanağı vardır.

Sistem üzerinde konu anlatım canlı derslerinin yanında online sınav ve soru çözümü dersleri ile öğrenciler konu üzerindeki yetkinlik alanını test edebilme imkânına sahiptir. Öğrenilen bilgiyi gözden geçirme ve pratiğe dökme ilkesini hedefleyen değerlendirme sürecinde öğrenciler eksiklerini fark ederek eksiği tamamlama yolunda ilerlerler.

klasik eğitim modellerinde olmayan öğrenciyi merkeze alma ilkesine sadıktır. Öğrenciler kalabalık sınıflar yerine evlerinde güvenli ortamlarında eğitim desteğini alırlar. Yüz yüze eğitimde gereken ulaşım, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır. Veliye, öğrenci başarısı hakkında daha sistematik sonuçlar verir.